இடுகைகள்

மே, 2012 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

5.ப்ரஜோற்பத்தி- தக்ஷிணாயனம்.

கலியுகத்தின் எதிர்காலம்-I

4. ப்ரமோதூத - தக்ஷிணாயனம்

விகடனில் என் கவிதை- 'இறுதி வார்த்தை" .

யாருமற்ற ஓர் அறை.