இடுகைகள்

ஜூலை, 2012 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

9. யுவ - தக்ஷிணாயனம்

இன்றைய கல்கியில் “புராதன நாற்காலி”

பரிவின் இசை விடைபெறுகிறது.

ஹா! என்னமா ஒரு கவிதை!

பேச்சு

தக்ஷிணாயனத்தைக் காணவில்லை.

8. பவ - தக்ஷிணாயனம்.

இன்றைய ஆனந்த விகடனில் “யானைக்கு உவ்வா”

ஸ்ரீ ருத்ரம் - யஜூர்வேதத்தின் சாரம்-II