இடுகைகள்

2010 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பெருமைக்குரியவர்கள்

எப்போ வருவாயோ?

காலம்

கடவுளின் குழந்தைகள்.

ரேணிகுண்டா

சித்தர்கள் யார்?

இலக்கு.

எது அரசியல்?-III

எது அரசியல்?-II

எது அரசியல்?-I

இது காற்றடைத்த பையடா.

காயமே இது பொய்யடா.

வீடென்று எதனைச் சொல்வீர்?

சிலர் சிரிப்பார் சிலர் அழுவார்

ஜுடுக்கு மற்றுமொரு கவிதை

ஜுடுக்கு ஒரு கவிதை

தூரிகையின் மௌனம்-II

அதனதன் இடம்

உருமாற்றம்

ஆசான்

இலையுதிர்காலம்

நாளைக்கு வாழ்கிறேன்

யுத்தம்

கடவுளின் சங்கீதம்.

தூரிகையின் மௌனம்-I

அகம்