இடுகைகள்

மார்ச், 2012 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ரமேஷ்கல்யாணின் ஒரு சிறந்த கவிதை.

அப்பாவின் நாட்குறிப்பு.

பருந்துகளைப் போலான தேன்சிட்டுகள்- ஓர் பார்வை.

அஞ்சலி.

குறுக்கெழுத்து - நன்றி “கல்கி”

ஆனந்தவிகடனில் “ப்ரின்டர் குறித்து ஒரு கவிதை”.

கனவின் நகல்

மாயா மாயா எல்லாம் மாயா!

ஒண்ணு ரெண்டு மூணு.

ஃபோர்மனெக்கும் தமிழ்ப்பெண்டிரும்