30.8.13

சுபாஷிதம் - 10


181. 
ஜிதாத்மன: ப்ரஸாந்தஸ்ய பரமாத்மா ஸமாஹித:
ஸீதோஷ்ண ஸுகதுக்கேஷு ததா மானாபமானயோ:
-பகவத் கீதா 

மனதை வென்ற ஒருவன் ஏற்கெனவே பரமாத்மாவை அடைந்தவனவான். அவனுக்கு சுக துக்கங்களோ, தட்பவெப்பமோ, மான அவமானமோ ஏதுமில்லை.
-பகவத் கீதை   

182.
கோகிலானாம் ஸ்வரோ ரூபம் ஸ்த்ரீணாம் ரூபம் பதிவ்ரதம்
வித்யா ரூபம் குரூபாணாம் க்ஷமா ரூபம் தபஸ்வினாம்
-பஞ்ச தந்த்ர

குயிலின் அழகு அதன் குரலில்; பெண்ணின் அழகு அவளின் அர்ப்பணிப்பில்; குரூபியின் அழகு அவன் கல்வியில்; சான்றோர்களின் அழகு பிறரை மன்னித்தலில். 

[பதிவ்ரதம் என்ற பதத்தை 2013ல் 'அர்ப்பணிப்பு' என்ற பொருளாய்ப் பொருத்துகிறேன்]  

183.
கிம் அபி அஸ்தி ஸ்வபாவேன ஸுந்தரம் வா அபி அஸுந்தரம்
யத் ஏவ ரோசதே யஸ்மை பவேத் தத் தஸ்ய ஸுந்தரம்

இயல்பிலேயே அழகானதோ அழகற்றதோ இவ்வுலகில் எதுவுமில்லை. எந்த ஒரு பொருளும் அது விரும்பப் படுகையில் அழகானதாகி விடுகிறது.

184.
அகாலோ நாஸ்தி தர்மஸ்ய ஜீவிதே சஞ்சலே ஸதி
க்ருஹீத: இவ கேசேஷு ம்ருத்யுனா தர்மம் ஆசரேத்

வாழ்வின் நிலையாமைக்கு முன் தர்மத்தைக் கடைப்பிடிக்கச் சாதகமான நாள், நேரம் எதுவுமில்லை. 'சிரத்தின் மேல் அமர்ந்திருக்கிறது மரணம்' என்றுணர்ந்து இந்த நொடியிலிருந்து தர்மத்தைக் கடைப்பிடியுங்கள்.

185.
புதித: ப்ரபாவ: தேஜஸ்ச்ச ஸத்வமுத்தானமேவச
வ்யவஸாயஸ்ச்ச யஸ்யாஸ்தி தஸ்ய வ்ருத்திபயம் குத:
-விதுர நீதி

அறிவு, தியாகம், பொலிவு, வலிமை, உற்சாகம், உழைக்கும் ஈடுபாடு இவற்றை உடையவனுக்கு எப்படி வாழப் போகிறோமோ? என்ற அச்சம் இருப்பதில்லை.
-விதுர நீதி

186.
குணௌருத்தமதாம்யாதி நோச்சைராஸனஸஸ்தித:
ப்ராஸாதஷிகரஸ்தோபி காக: கிம் கருடாயதே

ஒருவனின் குணம் அவன் தரத்தால் அறியப்படுமேயன்றி பதவியால் அல்ல; அரண்மனையின் சிகரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் காக்கை கருடனாகுமா?

187.
த்ருஷ்டிபூதம் ந்யஸேத்பாதம் வஸ்த்ரபூதம் ஜலம் பிபேத்
ஸத்யபூதா வதேத் வாசம் மன: பூதம் ஸமாசரேத்
-சாணக்ய

நுட்பமான பார்வையால் எடுத்து வைக்கும் அடுத்த சுவடும், வடிகட்டும் துணியால் குடிநீரும், உண்மையால் பேச்சும், மனதின் ஒழுக்கத்தால் நடத்தையும் தூய்மையடைகின்றன.
-சாணக்யன்

188.
ம்ருகமீனசஜ்ஜனானாம் த்ருணஜலஸந்தோஷவிஹிதவ்ருத்தீனாம்
லுப்தகதீவரபிஷுனா: நிஷ்காரணம் ஏவ வைரிணோ ஜகதி
-பர்த்ருஹரி நீதி

மான்கள் புற்களாலும், மீன்கள் நீராலும், சான்றோர் நிறைவுற்ற மனதாலும் எளிமையாய்ப் பிறரைத் துன்புறுத்தாது வாழ்ந்தாலும், காரணம் ஏதுமின்றி அவர்களுக்கும் எதிரிகள் முளைக்கிறார்கள்.

189.
வித்யா மித்ரம் ப்ரவாஸேஷு பார்யா மித்ரம் க்ருஹேஷு ச 
வ்யாதிதஸ்யௌஷதம் மித்ரம் தர்மோ மித்ரம் ம்ருதஸ்ய ச 
-மஹாபாரத் 

பயணங்களில் கல்வியும், இல்லத்தில் மனைவியும், நோயுற்றபோது மருந்தும், மரணத்துக்கு அப்பால் தர்மமும் நண்பர்கள்.
-மஹாபாரதம் 

190.
ஆதௌ மாதா குரோ: பத்னி ப்ராஹ்மணீ  ராஜபத்னிகா 
தேனுர்தாத்ரீ ததா ப்ருத்வீ  ஸப்தைதா மாதர: ஸ்ம்ருதா:

பிறப்பளித்த தாய், குருவின் மனைவி, அந்தணரின் மனைவி, ராணி, பசு, செவிலி, பூமி இந்த ஏழ்வரும் போற்றுதலுக்குரிய தாயெனக் கருதப் பட வேண்டியவர்கள்.

191.
யதா ஹி ஏகேன சக்ரேண ந ரதஸ்ய கதிர்பவேத் 
ஏவம் புருஷகாரேண வினா தைவம் ந ஸித்யதி 

ரதம் இயங்க ஒற்றைச் சக்கரம் உதவாது; அதுபோல மனித யத்தனம் ஏதுமின்றி அதிர்ஷ்டத்தால் தனியே எதையும் சாதிக்க இயலாது.

192.   
க்ரஹாணாம் சரிதம் ஸ்வப்னோ அனிமித்தானி உபயாசிதம் 
ஃபலந்தி காகதாலீயம் தேப்ய: ப்ராக்ஞா: ந பிப்யதி 

கோள்களும், சகுனங்களும், கனவுகளும், வேண்டுதல்களுமே வாழ்க்கையில் நிகழும் மாற்றங்களுக்கான காரணமென்பது, காக்கை உட்காரப் பனம்பழம் விழுந்தாற் போல.

193.
ந பூத்பூர்வ ந கதாபி வார்த்தா ஹேம்ன: குரங்கோ ந கதாபி த்ருஷ்ட:
ததாபி த்ருஷ்ணா ரகுநந்தனஸ்ய வினாஷகாலே விபரீத புத்தி:

முன் ஒருபோதும் நிகழ்ந்ததோ, யாரும் கேட்டதோ, பார்த்ததோ இல்லை; இருந்தும் ஸ்ரீ ராமன் பொன்மானைத் தேடிச் சென்றான். அழிவுகாலம் நெருங்கும் போது அறிவு துலங்காது.

194.
குரும் வா பாலவ்ருத்தௌ வா ப்ராஹ்மணம் வா பஹுஷ்ருதம் 
ஆததாயினமாயாந்தம் ஹன்யாதேவா விசாரயான் 

குருவானாலும், குழந்தையானாலும், முதியவனானாலும், அந்தணனானாலும், தேர்ந்த அறிஞனானாலும் அவன் ஒரு தீவிரவாதியானால், மாற்றுச் சிந்தனையுறாமல் கொல்லப்பட வேண்டும்.

195.
க்வசித்பூமௌ ஷய்யா க்வசிதபி ச பர்யங்கஷயன:   
க்வசித் ஷாகாஹாரீ க்வசிதபி ச ஷால்யோதனரூசி:
க்வசித் கந்தாதாரீ க்வசிதபி ச திவ்யாம்பரதர:
மனஸ்வீ கார்யார்த்தீ ந கணயதி துக்கம் ந ச ஸுகம் 

கட்டாந்தரையோ- சொகுசுக் கட்டிலோ, வெறும் காய்கறிகள் மட்டுமோ- ஆடம்பர விருந்தோ, கந்தல் ஆடைகளோ- பகட்டான உடையோ, இன்பமோ- துயரோ, செயலில் முனைப்புள்ளோருக்கு எல்லாம் ஒன்றுதான்.

196.
உபகாரான் ஸ்மரேன்னித்யம் அபகாராஞ்ச விஸ்மரேத் 
ஸுபே சைக்ரயம் ப்ரகுர்வீத அஷுபே தீர்க்கஸூத்ரதா 
-வால்மீகிராமாயண்  

பெற்ற உதவியை ஒருவன் மறக்கவும், உபத்திரவங்களை நினைக்கவும் கூடாது. நன்மை விளையக்கூடியவற்றை உடனே செயல்படுத்துக. அல்லாதவற்றை இயன்றவரை ஒத்திப் போடுக.
-வால்மீகி ராமாயணம்

197.
ந ஜாது காம: காமானாமுபபோகேன ஷாம்யதி 
ஹவிஷா க்ருஷ்ணமர்த்மேவ பூய ஏவாபிவர்த்ததே 

எந்த ஓர் ஆசையும் அடைந்த பின்னும் முழுமையாகத் தீராது மேலும் வளர்கிறது. வேள்வியில் வார்க்கப்படும் நெய், மேலும் தீயை வளர்க்கிறதே அன்றித் தீர்ப்பதில்லை.

198.
ஸ ஹி பவதி தரித்ரோ யஸ்ய த்ருஷ்ணா விஷாலா 
மனஸி ச பரிதுஷ்டே கோர்த்தவான் கோ தரித்ரா:

மனமெங்கும் ஆசைகள் நிரம்பியவனே வறியவன். மனம் நிறைவடைந்த பின் செல்வந்தன், வறியவன் என்ற பேதம் வர வாய்ப்பேது?

199.
அரௌ அபி உசிதம் கார்யமாதித்யம் க்ருஹமாகதே 
சேத்து: பார்ச்வகதாம் சாயாம் ந உபஸம்ஹரதே த்ரும:
-ஹிதோபதேஷ 

இல்லம் தேடி வந்தவன் எதிரியானாலும் விருந்தினனாய் மதிக்கப்படவேண்டும். தன்னை வெட்ட வருபவனுக்கும் மரம் நிழலை விலக்கிக் கொள்வதில்லை. 
-ஹிதோபதேசம் 

200.
யதா தேனுஸஹஸ்த்ரேஷு வத்ஸோ விந்ததி மாதரம் 
ததா பூர்வக்ருதம் கர்ம கர்த்தாரமனுகச்சதி 
-மஹாபாரத் 

ஆயிரம் பசுக்களுக்கு மத்தியிலும் தன் தாயைக் கன்று இனங்கண்டு கொள்ளும். முற்பிறவியில் விதைத்த வினைகளும் விதைத்தவனை அதுபோலவே வந்தடையும்.
-மஹாபாரதம்

5 கருத்துகள்:

வை.கோபாலகிருஷ்ணன் சொன்னது…

THIS IS A REVISED ONE - EARLIER ONE NEED NOT BE PUBLISHED


அனைத்துமே அருமை.

//எந்த ஓர் ஆசையும் அடைந்த பின்னும் முழுமையாகத் தீராது மேலும் வளர்கிறது. வேள்வியில் வார்க்கப்படும் நெய், மேலும் தீயை வளர்க்கிறதே அன்றித் தீர்ப்பதில்லை.//

நாம் நம் ப்ளாக் எழுதுவதும், பிறர் பதிவுகளைப்படித்து பின்னூட்டம் இடுவதும், நம் பதிவுகளுக்கு வரும் கருத்துக்களை ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பதும் கூட இதே ஆசை+ காமம் என்ற தீ போன்றே இருந்து வருகிறது.

இந்த நம் செயலை முற்றிலும் வெறுத்துவரும் வீட்டுக்காரியிடம், நாம் அவ்வப்போது வாங்கிவரும் திட்டுக்கள், வேள்வியில் வார்க்கப்படும் நெய் போலவே, மேலும் இந்தப் பதிவு என்ற பகாசுரத்தீயை வளர்க்கிறதே அன்றித் தீர்ப்பதில்லை.

பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துகள், பகிர்வுக்கு நன்றிகள்.

G.M Balasubramaniam சொன்னது…


சுபாஷிதம் 183-BEAUTY LIES IN THE EYES OF THE BEHOLDER.
சு.- 192- பலரது மூட நம்பிக்கைகள்
சு.- 198- பிடித்தது.

bandhu சொன்னது…

நீங்கள் அழகாக மொழிபெயர்த்து வரும் சுபாஷிதத்திற்கு நான் அடிமை.

//மனமெங்கும் ஆசைகள் நிரம்பியவனே வறியவன். மனம் நிறைவடைந்த பின் செல்வந்தன், வறியவன் என்ற பேதம் வர வாய்ப்பேது?//

இந்த சுபாஷிதத்தில் நிரம்பியவனே..நிறைவடைந்தபின் .. என்பவை சற்று முரண்பாடாக தோன்றுகிறது. விளக்குவீர்களா?

சுந்தர்ஜி சொன்னது…

மனமெங்கும் ஆசைகள் நிரம்பியவன், இன்னமும் தன்னிடம் இல்லாததைத் தேடி அலைகையில் வறியவன் ஆகிறான்.

தேவைகள் அல்லது ஆசைகள் அடங்கிய அவன் ஒப்பீடுகளைக் கடந்தவனாகி மேன்மையானவனாகிறான்.

இப்போது உங்களுக்குப் புரியும்படி இருக்கிறதுதானே பந்து? நன்றியும், அன்பும்.

நன்றி கோபு மற்றும் ஜிஎம்பி சார்.

சே. குமார் சொன்னது…

குயிலின் அழகு அதன் குரலில்; பெண்ணின் அழகு அவளின் அர்ப்பணிப்பில்; குரூபியின் அழகு அவன் கல்வியில்; சான்றோர்களின் அழகு பிறரை மன்னித்தலில்.

--------

அழகாக மொழி பெயர்த்துத் தருகிறீர்கள்...
அருமை.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

உருப்படி

1980 அ.முத்துலிங்கம். அகம் விரும்புதே புறம் அகலிகை அகஸ்தியர் அங்கிரஸ ரிஷி அசோகமித்திரன்-82 அஞ்சலி அண்ணா அப்பா அபிராமப் பட்டர் அரசியல் அரவிந்தர். அழகியசிங்கர் அளசிங்கர் அற்புதம் அறிமுகம் அறிவிப்பு அறிவிப்பு. அனுபவங்கள் அனுபவங்கள். அஷ்டாவக்ர கீதை அக்ஷீப்யாம் தே ஸூக்தம் ஆத்மாநாம் ஆதிசங்கரர் ஆதிரா ஆன்ட்ரியா ஷுட்லர் ஆன்ம சாட்சாத்காரப் பிரகரணம் ஆன்மிகம் ஆனந்தவிகடன் ஆஸ்தான கோலாகலம் இசை இசைக்கவி ரமணன் இந்தியா இந்துமதம் இமயம் இரா.முருகன் இலங்கை உபநிஷத் உர்தூ உரை உலகநாதன் உலகநீதி எச்சரிக்கை எம்.ஜி.ஆர். எருமேலி எல்லீஸ் ஏசுதாஸ் ஐயாறப்பன் ஓவியக் கவிதைகள் ஓஷோ ஔவை ஃப்ரென்ச் க்ருஸ்து க்ரேஸி மோகன் க.நா.சு கட்டுரைகள் கடவுள் கடவுளைத் தேடி கடிதம் கதிர்பாரதி கதை கபாலீஸ்வரர் கமலாதாஸ் கருந்தேவகத்தி கல்கி கல்லறை கலை கலைஞன் காலம் கலை கலைஞன் காலம்- தொகுதி-2 கவிதைகள் கவிதைகள்-கணையாழி கழிப்பிடம் கற்பகாம்பாள் கஸல் காதம்பரி காமத்துப் பால் காமராஜ் காவ்ய கண்ட கணபதி முனிவர் காளமேகம் குழந்தைகளின் பாடல்கள் குறும்படம் கேதார்நாத் கொஞ்சம் கவிதை கொஞ்சம் தேநீர் கோபாலி சங்க இலக்கியம் சச்சிதானந்தன் சபரிமலை சமணத் துறவிகள் சமாதி சலீல் சௌத்ரி சாந்தானந்த பூரி சாபவிமோசனம் சார்லி சாப்ளின் சித்தர்கள் சித்ரா. சிலாசாசனம். சிவாஜி சிறுகதை சினிமா சீனக் கவிதைகள் சுபாஷிதம் செம்பை. செல்லம்மாள் பாரதி சேக்கிழார் சோட்டாணிக்கரா சோழநாடு சௌந்தரா கைலாசம் ஞானக் கதைகள் டி.எம்.எஸ். டி.வி.எஸ். தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர்க்கவிராயர் தத்தாத்ரேயர் தத்துவம் தத்துவம். தமிழ் தமிழ். தமிழ்க்கணிதம் தக்ஷிணாயனம் தாய்லாந்து தாலாட்டு தாவோ தியாகப் பிரம்மம் தியானம் திருச்சுழி திருவல்லிக்கேணி திருவையாறு தீபாவளி துகாராம் துறவியின் பாடல் தேர்தல் தேரையர் தேவி காலோத்தரம் தொன்மம் நகரம் நானூறு நல்வழி நவீன விருட்சம் நன்றி நாட்குறிப்பு நாடோடிக் கதைகள் நாடோடிப் பாடல்கள் நாய்கள் நாலடியார் நாவல் நாவல். நாஸதீய ஸூக்தம் நித்ய கர்ம விதி நிர்வாண ஷட்கம் நீதி சாஸ்த்ரம் நீதிவெண்பா நீந்தும் நதியைப் போல நேர்காணல் ப்ரகாஷ் ப்ரளயம். ப்ரார்த்தனை பஞ்சநதீஸ்வரர் கோயில் பட்டினத்தார் பண்டிட் ரவிஷங்கர் பதார்த்த குண சிந்தாமணி பதினெண்கீழ்க்கணக்கு பயணம் பரிசுத்த வேதாகமம் பல நேரங்களில் பல மனிதர்கள் பவானி அஷ்டகம் பன்.இறை பஜகோவிந்தம் பாண்டிச்சேரி பாரதி பாரதிதாசன் பாரதிமணி பாரதியார் பாவ்லோ கோயெலோ பிக்ஷு ஸுக்தம் புத்தக வெளியீடு புத்தகங்கள் புதிய ஏற்பாடு புராதனம் புறநானூறு பை ஜூயி பொக்கிஷம் பொது சுகாதாரம் பொருட்பால் பொருளாதாரம் போதனை போர்ச்சுக்கீஸ் மக்கள் சேவை மகாபாரதக் கதைகள் மத்தேயு மந்திர புஷ்பம் மயிலாப்பூர் மரணம் மருத்துவம் மலையாளம் மறுமலர்ச்சி மன்னிப்பு மனிதர்கள் மனு நீதிச் சோழன் மனுமுறை கண்ட வாசகம் மஹாபாரதம் மஹாபாரதம் -கும்பகோணம் பதிப்பு. மாதவ் ராமதாஸன் மாருதி ராவ் மிருகம் முல்லா மெய்யறம் மேல் விலாஸம் மொழிபெயர்ப்பு யஜுர் வேதம் யாக்ஞவல்க்யர். யாத்திரை யோக வசிஷ்டம் யோகி வேமனா ரசனை ரமண மகரிஷி ரமேஷ்கல்யாண் ரயில் ராபெர்ட் என்ரிகோ ராமக்ருஷ்ணாமடம் ராமதேவர் ராமாயணம் ரிக் வேதம் ரிக்வேதம் ரிஷிகபூர் ரிஷிகேஷ் ருசி ருசி- இசை ரெங்கப்பிள்ளை லா வோ த்ஸூ வ.உ.சி. வடலூர் வண்ணக்கதிர் வண்ணதாசன் வண்ணநிலவன் வரலாறு வல்வில் ஓரி வள்ளலார் வஜ்ரசூசிகா உபநிஷத் வாசிப்பு வானொலி விக்னேஷ்வரன் விஜயன் விபுலானந்த அடிகள் விருது விவேக சிந்தாமணி விவேகபோதினி விவேகானந்தர் விழா விழிப்பு விளம்பரம் வெ.சாமிநாதசர்மா வெண்பா வேதங்கள் வேதங்கள். ஜனகன் ஜான் ஓலஃப்ஸன் ஜேக்கப் ஜோக்ஸ் ஷரஃபோஜி மன்னர் ஸ்டெல்லா ப்ரூஸ் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீருத்ரம் ஸாம வேதம் ஸூக்தம் ஹர்த்வார் ஹரிகிருஷ்ணன் ஹாஸ்யம் ஹிந்து ஹோஜே ஷாத்தே An Occurence at Owl Creek Bridge Colombia Gabriel Garcia Marquez Like a Flowing River Magical Realism Paulo Coelho The Great Dictator