27.7.13

சுபாஷிதம் - 5

81.
ப்ரதமே நார்ஜிதா வித்யா த்விதீயே நார்ஜிதம் தனம்
த்ருதீயே நார்ஜிதம் புண்யம் சதுர்த்தே கிம் கரிஷ்யதி

முதல் பருவத்தில் கல்வியையும், இரண்டாம் பருவத்தில் பொருளையும், மூன்றாம் பருவத்தில் புண்ணியத்தையும்  பெறாத ஒருவனுக்கு நான்காம் பருவத்தில் அடைய என்ன இருக்கப் போகிறது?

[ ஹிந்து தர்மத்தின் படி, 
முதலாம் பருவம் ப்ரும்மச்சர்யாஸ்ரமம் (தனக்காய்க் கற்றலும், கேட்டலும்); 
இரண்டாம் பருவம் க்ருஹஸ்தாஸ்ரமம் (தன் குடும்பத்தின் பொருட்டுப் பொருளீட்டலும், இனவிருத்தியும்); 
மூன்றாம் பருவம் வானப்ரஸ்தாஸ்ரமம் (தன் சமூகத்தை முன்னிறுத்திப் பொருட்பற்றைத் துறந்து புண்ணியம் எய்துதல்); 
நான்காம் பருவம் சன்யாஸஆஸ்ரமம் (எல்லாவற்றையும் துறந்து வீடு பேறு எய்தல்) ]    

82.
அநாரம்போ ஹி கார்யாணாம் ப்ரதமம் புத்திலக்ஷணம்
ப்ராரப்தஸ்ய அந்தகமனம் த்விதீயம் புத்திலக்ஷணம்

நம் சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட செயலைத் துவங்காதிருப்பது புத்திசாலித்தனத்தின் முதல் படி; அப்படித் துவங்கிய செயலையும் விடாது செய்து முடிப்பது அதன் இரண்டாம் படி.

83.
லௌகிகானாம் ஹி ஸாதூனாம் அர்தம் வாகனுவர்த்ததே
ரிஷீணாம் புனராதயானாம் வாசம் அர்தோனுதாவதீ

சாதாரண மனிதர்கள் உதிர்க்கும் விளக்கங்களை வார்த்தைகள் தொடர்கின்றன; ஆனால் முனிபுங்கவர்களின் வார்த்தைகளையோ  விளக்கங்கள் தொடர்கின்றன.

84.
பரோபதேஷ்வேலாயாம் ஷிஷ்டா: ஸர்வே பவந்தி வை
விஸ்மரந்தீஹ ஷிஷ்டத்வம் ஸ்வகார்யே ஸமுபஸ்திதே

பிறரின் துயருக்கு அறிவுரை வழங்கும் எல்லோரும் தன் சோதனைக் காலங்களில் அவ்விதமான புத்தியை உபயோகிப்பதில்லை.

85.
நிர்விஷேணாபி ஸர்பேண கர்தவ்யா மஹதி ஃபணா
விஷமஸ்து ந சாண்யஸ்து ஃபடாடோபோ பயங்கர:

நச்சுள்ள போதும், அற்ற போதும் பாம்பு கடிப்பது போல் சீறும்; பிறரை அச்சப்படுத்த அந்தப் படாடோபம் தேவை.     

86.
குணவந்த: க்லிஷ்யந்தே ப்ராயேண பவந்தி நிர்குணா: ஸுகின:
பந்தனமாயாந்தி ஷுகா யதேஷ்டசஞ்சாரிண: காகா:

நற்குணம் வாய்த்தவர்கள் துன்புறுவதும், பிறர் சுகமுற்றிருப்பதும் கிளி கூண்டில் அடைபட்டிருப்பதையும், காக்கை சுதந்திரமாய் வானில் பறப்பதையும் ஒத்தது.    

87.
அபிமானோ தனம்யேஷாம் சிரஞ்சீவந்தி தே ஜனா:
அபிமானவிஹீனானாம் கிம் தனேன கிமாயுஷா

சுய கௌரவம் பெற்றவர்களே இறவாமையெனும் செல்வம் பெற்றவர்கள்; சுய கௌரவம் அற்றவர்களோ எத்தனை செல்வம் பெற்றிருந்தும் வாழ்ந்து என்ன பயன்?

88.
நாஸ்தி வித்யா ஸமம் சக்ஷூ நாஸ்தி ஸத்ய ஸமம் தப:
நாஸ்தி ராக ஸமம் துக்கம் நாஸ்தி த்யாக ஸமம் ஸுகம்

கல்வியைப் போன்றொரு கண்ணில்லை; வாய்மையைப் போன்றொரு தவம் இல்லை; பற்றைப் போன்றொரு துன்பம் இல்லை; தியாகத்தைப் போன்றொரு இன்பம் இல்லை.

89.
த்யஜந்தி மித்ராணி தனைர்விஹீனம் புத்ராஷ்ச தாராஷ்ச ஸஹஜ்ஜனாஷ்ச
தமர்தவந்தம் புனராக்ஷயந்தி அர்தோ ஹி லோகே மனுஷஸ்ய பந்து:

செல்வம் இழந்தவனை பெண், பிள்ளை, மனைவி, சுற்றார் ஒருவரும் நெருங்க மாட்டார்கள்; அவனே மீண்டும் செல்வத்தைக் குவிக்கையில் விட்டுச் சென்ற அனைவரும் திரும்பிடுவார். செல்வமே இப்பாரில் நிலையான சுற்றம். 

90.
யஸ்து ஸஞ்சரதே தேஷான் ஸேவதே யஸ்து பண்டிதான்
தஸ்ய விஸ்தாரிதா புத்திஸ்தைலபிந்துரிவாம்பஸி

பல திசைகளிலும் பயணிப்பவனும், பல அறிஞர்களுடன் இணைந்திருப்பவனுமான ஒருவனின் அறிவு, நீரில் இடப்பட்ட ஒரு துளி தைலத்தைப் போல் விரிந்து பரவும்.  

(கூர்த்த மதி உடையவன் “தைலபூதி” என்று சமஸ்க்ருதத்தில் அழைக்கப்படுவது வழக்கம்.)

91.
அகாபி துர்நிவாரம் ஸ்துதிகன்யா வஹதி நாம் கௌமாரம்
ஸதப்யோ ந ரோசதே ஸா அஸந்த: அபி அஸ்யௌ ந ரோசந்தே

நன்மக்கள் புகழ்ச்சியை விரும்புவதில்லை; 
புகழ்ச்சியோ பொருத்தமில்லாக் கீழோரை விரும்புவதில்லை; 
(எனில் ”புகழ்ச்சி” எனும் கன்னி யாரை மணம் முடிப்பாள்?)

92.
குஸுமம் வர்ணசம்பன்னம்கந்தஹீனம் ந ஷோபதே
ந ஷோபதே க்ரியாஹீனம் மதுரம் வசனம் ததா

நிறத்தால் சிறந்த மலர் நறுமணம் இல்லாவிட்டால் சிறப்படைவதில்லை; 
செயல் ஏதுமின்றி இனிமையான வார்த்தைகளைப் பேசுவோரும் அப்படித்தான். 

93.
உத்ஸாகோ பலவாநார்ய நாஸ்த்யுத்ஸாஹாத்பரம் பலம்
ஸோத்ஸாஹஸ்ய ச லோகேஷு ந கிசிதபி துர்லபம்

உற்சாகம் மனிதனை வலுவுள்ளவனாய் மாற்றுகிறது. உற்சாகத்தைப் போல் சக்தி மிக்கது எதுவுமில்லை; அதனால் சாதிக்கமுடியாதது எதுவும் இல்லை. 

94.
யஸ்ய நாஸ்தி ஸ்வயம் ப்ரக்ஞா ஷாத்ரம் தஸ்ய கரோதி கிம்
லோசநாப்யாம் விஹீனஸ்ய தர்பண: கிம் கரிஷ்யதி

சாத்திரங்கள் அத்தனையும் கற்றவனுக்குச் சுய ஞானமின்றி என்ன பயன்?
கண் பார்வையற்றவனுக்குக் கண்ணாடியால் என்ன பயன்?

95.
விஷாதண்யம்ருதம் க்ராஹ்யம் பாலாதபி ஸுபாஷிதம்
அமித்ராதபி ஸத்தத்தம் அமேத்யாதபி காஞ்சனம்

அமுதம் நஞ்சோடாயினும் விலக்கி உண்க;
உண்மை குழந்தையின் வாக்கில் இருப்பினும் ஏற்க;
நற்பண்பு எதிரியின் வசம் இருப்பினும் கொள்க;
சேற்றில் பொன் இருப்பினும் கொள்க;

 96.
வ்யாயாமாத் லப்தே ஸ்வாஸ்தயம் தீர்காயுஷ்யம் பலம் ஸுகம்
ஆரோக்யம் பரமம் பாக்யம் ஸ்வாஸ்தயம் ஸர்வார்தஸாதனம்

உடற்பயிற்சியின் மூலம் ஆரோக்யம், வலிமை, நீண்ட ஆயுள், மகிழ்ச்சி கிட்டும்; உடல்நலம் மாபெரும் பேறு; அதனால் அடையமுடியாதது எதுவுமில்லை.  

97.
பிண்டே பிண்டே மதிர்பின்னா குண்டே குண்டே நவம் பய:
ஜாதௌ ஜாதௌ நவாசாரா: நவா வாணீ முகே முகே

இருவரின் சிந்தனை ஒன்றாய் இருப்பதில்லை; இரு குட்டைகளின் நீர் ஒன்றாய் இருப்பதில்லை; சாதிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரே விதம் இருப்பதில்லை; இரு வாய்கள் ஒரே விஷயத்தைப் பேசுவதில்லை. 

98.
நரஸ்ய ஆபரணம் ரூபம் ரூபஸ்ய ஆபரணம் குணம்
குணஸ்ய ஆபரணம் ஞானம் ஞானஸ்ய ஆபரணம் க்ஷமா

மனிதனின் ஆபரணம் தோற்றம்; தோற்றத்தின் ஆபரணம் நற்குணம்; நற்குணத்தின் ஆபரணம் ஞானம்; ஞானத்தின் ஆபரணம் மன்னித்தல்.

(இந்த சுபாஷிதத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பு அவசியமா? எனத் தோன்ற வைக்கிறது தமிழோடு பின்னிப் பிணைந்த நெருக்கம்)

99.
அபூர்வ: கோபி கோஷோயம் விததே தவ பாரதி
வ்யயதோ வ்ருத்திம் ஆயாதி க்ஷயம் ஆயாதி சஞ்சயாத்

வாணீ! உன் செல்வம் எத்தனை வினோத குணமுடையது! கொடுக்கக் கொடுக்கப் பெருகுகிறது. கொடுக்காது போனாலோ தேய்ந்து கரைகிறது.

100.
ஏகம் ஸத் விப்ரா: பஹுதா வதந்தி
அக்னிம் யமம் மாதரிஷ்வானம் ஆஹு:

வாய்மை ஒன்றே; முனிவர்கள் அதை நெருப்பு, எமன், காற்று என்று வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கிறார்கள்.

(படக் குறிப்பு: ஞானம் என்ற சொல்லைச் சீன மொழியில் குறிக்கும் சொல்)

5 கருத்துகள்:

சே. குமார் சொன்னது…

முதலாம் பருவம் ப்ரும்மச்சர்யாஸ்ரமம் (தனக்காய்க் கற்றலும், கேட்டலும்);
இரண்டாம் பருவம் க்ருஹஸ்தாஸ்ரமம் (தன் குடும்பத்தின் பொருட்டுப் பொருளீட்டலும், இனவிருத்தியும்);
மூன்றாம் பருவம் வானப்ரஸ்தாஸ்ரமம் (தன் சமூகத்தை முன்னிறுத்திப் பொருட்பற்றைத் துறந்து புண்ணியம் எய்துதல்);
நான்காம் பருவம் சன்யாஸஆஸ்ரமம் (வீடு பேறு எய்தல்)

தெரிந்து கொண்டேன் ஜி....

இராஜராஜேஸ்வரி சொன்னது…

நற்குணம் வாய்த்தவர்கள் துன்புறுவதும், பிறர் சுகமுற்றிருப்பதும் கிளி கூண்டில் அடைபட்டிருப்பதையும், காக்கை சுதந்திரமாய் வானில் பறப்பதையும் ஒத்தது.

சிறப்பான மன்ம் நிறைவுற்ற ஆக்கங்கள்.. பாராட்டுக்கள்..!

G.M Balasubramaniam சொன்னது…


நீதிக் கோவை பல விஷயங்களையும் தொட்டுச் செல்கிறது. நமக்குட் தெரிந்து கொள்ளத் தேவையானவை அவை.

vasan சொன்னது…

இவைகளைப் படிக்கும் போது
புதிதாய் ஏதும் யாரும் இப்போது
எழுதிடவில்லையோ என்ற ஐயம்
உதிக்கிறது.சுந்தர்ஜி.
கிளிகள் சிறையிலும், காக்கைகள் வெளியிலும்
என்ற செய்தி, வளையாத நீண்ட மரங்கள் தான்
முதலில் வெட்டப்படுகின்றன என்பதை நினைவு
"படுத்தி' செல்கிறது

அப்பாதுரை சொன்னது…

எல்லாமே அருமை - 84ம் 94ம் தனித்து நிற்கின்றன.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

உருப்படி

1980 அ.முத்துலிங்கம். அகம் விரும்புதே புறம் அகலிகை அகஸ்தியர் அங்கிரஸ ரிஷி அசோகமித்திரன்-82 அஞ்சலி அண்ணா அப்பா அபிராமப் பட்டர் அரசியல் அரவிந்தர். அழகியசிங்கர் அளசிங்கர் அற்புதம் அறிமுகம் அறிவிப்பு அறிவிப்பு. அனுபவங்கள் அனுபவங்கள். அஷ்டாவக்ர கீதை அக்ஷீப்யாம் தே ஸூக்தம் ஆத்மாநாம் ஆதிசங்கரர் ஆதிரா ஆன்ட்ரியா ஷுட்லர் ஆன்ம சாட்சாத்காரப் பிரகரணம் ஆன்மிகம் ஆனந்தவிகடன் ஆஸ்தான கோலாகலம் இசை இசைக்கவி ரமணன் இந்தியா இந்துமதம் இமயம் இரா.முருகன் இலங்கை உபநிஷத் உர்தூ உரை உலகநாதன் உலகநீதி எச்சரிக்கை எம்.ஜி.ஆர். எருமேலி எல்லீஸ் ஏசுதாஸ் ஐயாறப்பன் ஓவியக் கவிதைகள் ஓஷோ ஔவை ஃப்ரென்ச் க்ருஸ்து க்ரேஸி மோகன் க.நா.சு கட்டுரைகள் கடவுள் கடவுளைத் தேடி கடிதம் கதிர்பாரதி கதை கபாலீஸ்வரர் கமலாதாஸ் கருந்தேவகத்தி கல்கி கல்லறை கலை கலைஞன் காலம் கலை கலைஞன் காலம்- தொகுதி-2 கவிதைகள் கவிதைகள்-கணையாழி கழிப்பிடம் கற்பகாம்பாள் கஸல் காதம்பரி காமத்துப் பால் காமராஜ் காவ்ய கண்ட கணபதி முனிவர் காளமேகம் குழந்தைகளின் பாடல்கள் குறும்படம் கேதார்நாத் கொஞ்சம் கவிதை கொஞ்சம் தேநீர் கோபாலி சங்க இலக்கியம் சச்சிதானந்தன் சபரிமலை சமணத் துறவிகள் சமாதி சலீல் சௌத்ரி சாந்தானந்த பூரி சாபவிமோசனம் சார்லி சாப்ளின் சித்தர்கள் சித்ரா. சிலாசாசனம். சிவாஜி சிறுகதை சினிமா சீனக் கவிதைகள் சுபாஷிதம் செம்பை. செல்லம்மாள் பாரதி சேக்கிழார் சோட்டாணிக்கரா சோழநாடு சௌந்தரா கைலாசம் ஞானக் கதைகள் டி.எம்.எஸ். டி.வி.எஸ். தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர்க்கவிராயர் தத்தாத்ரேயர் தத்துவம் தத்துவம். தமிழ் தமிழ். தமிழ்க்கணிதம் தக்ஷிணாயனம் தாய்லாந்து தாலாட்டு தாவோ தியாகப் பிரம்மம் தியானம் திருச்சுழி திருவல்லிக்கேணி திருவையாறு தீபாவளி துகாராம் துறவியின் பாடல் தேர்தல் தேரையர் தேவி காலோத்தரம் தொன்மம் நகரம் நானூறு நல்வழி நவீன விருட்சம் நன்றி நாட்குறிப்பு நாடோடிக் கதைகள் நாடோடிப் பாடல்கள் நாய்கள் நாலடியார் நாவல் நாவல். நாஸதீய ஸூக்தம் நித்ய கர்ம விதி நிர்வாண ஷட்கம் நீதி சாஸ்த்ரம் நீதிவெண்பா நீந்தும் நதியைப் போல நேர்காணல் ப்ரகாஷ் ப்ரளயம். ப்ரார்த்தனை பஞ்சநதீஸ்வரர் கோயில் பட்டினத்தார் பண்டிட் ரவிஷங்கர் பதார்த்த குண சிந்தாமணி பதினெண்கீழ்க்கணக்கு பயணம் பரிசுத்த வேதாகமம் பல நேரங்களில் பல மனிதர்கள் பவானி அஷ்டகம் பன்.இறை பஜகோவிந்தம் பாண்டிச்சேரி பாரதி பாரதிதாசன் பாரதிமணி பாரதியார் பாவ்லோ கோயெலோ பிக்ஷு ஸுக்தம் புத்தக வெளியீடு புத்தகங்கள் புதிய ஏற்பாடு புராதனம் புறநானூறு பை ஜூயி பொக்கிஷம் பொது சுகாதாரம் பொருட்பால் பொருளாதாரம் போதனை போர்ச்சுக்கீஸ் மக்கள் சேவை மகாபாரதக் கதைகள் மத்தேயு மந்திர புஷ்பம் மயிலாப்பூர் மரணம் மருத்துவம் மலையாளம் மறுமலர்ச்சி மன்னிப்பு மனிதர்கள் மனு நீதிச் சோழன் மனுமுறை கண்ட வாசகம் மஹாபாரதம் மஹாபாரதம் -கும்பகோணம் பதிப்பு. மாதவ் ராமதாஸன் மாருதி ராவ் மிருகம் முல்லா மெய்யறம் மேல் விலாஸம் மொழிபெயர்ப்பு யஜுர் வேதம் யாக்ஞவல்க்யர். யாத்திரை யோக வசிஷ்டம் யோகி வேமனா ரசனை ரமண மகரிஷி ரமேஷ்கல்யாண் ரயில் ராபெர்ட் என்ரிகோ ராமக்ருஷ்ணாமடம் ராமதேவர் ராமாயணம் ரிக் வேதம் ரிக்வேதம் ரிஷிகபூர் ரிஷிகேஷ் ருசி ருசி- இசை ரெங்கப்பிள்ளை லா வோ த்ஸூ வ.உ.சி. வடலூர் வண்ணக்கதிர் வண்ணதாசன் வண்ணநிலவன் வரலாறு வல்வில் ஓரி வள்ளலார் வஜ்ரசூசிகா உபநிஷத் வாசிப்பு வானொலி விக்னேஷ்வரன் விஜயன் விபுலானந்த அடிகள் விருது விவேக சிந்தாமணி விவேகபோதினி விவேகானந்தர் விழா விழிப்பு விளம்பரம் வெ.சாமிநாதசர்மா வெண்பா வேதங்கள் வேதங்கள். ஜனகன் ஜான் ஓலஃப்ஸன் ஜேக்கப் ஜோக்ஸ் ஷரஃபோஜி மன்னர் ஸ்டெல்லா ப்ரூஸ் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீருத்ரம் ஸாம வேதம் ஸூக்தம் ஹர்த்வார் ஹரிகிருஷ்ணன் ஹாஸ்யம் ஹிந்து ஹோஜே ஷாத்தே An Occurence at Owl Creek Bridge Colombia Gabriel Garcia Marquez Like a Flowing River Magical Realism Paulo Coelho The Great Dictator