13.7.13

சுபாஷிதம் - II

21.
ந ராஜ்யம் ந ராஜா ஸீத் ந தண்டயோ ந ச தாண்டிக:
தர்மேணைவ ப்ரஜாஸ்ஸர்வா ரக்ஷந்தி ஸ்ம பரஸ்பரம்

அரசும் இல்லை; அரசனும் இல்லை; குற்றமும் குற்றவாளியும் இல்லை; நீதிபதியும் தண்டனையும் இல்லை; பொதுமக்கள் ஒருவரை ஒருவர் தங்கள் சுய தர்மத்தாலேயே காக்கட்டும்.

( இக்ஷ்வாகு தான் இந்தியாவை ஆண்ட முதல் மன்னன்; அவனுக்குப் பிந்தைய காலத்தில்தான் ராஜா-ப்ரஜா வழக்கம் நடைமுறைக்கு வந்தது. இக்ஷ்வாகுக்கு முந்தைய காலத்தில் இந்த சுதர்மம் இருந்திருக்கிறது என்பது இந்த சுபாஷிதத்தின் மூலம் உணர்த்தப்படும் சிலிர்ப்பூட்டும் செய்தி.)

22.
ஸத்யம் ப்ருயாத் ப்ரியம் ப்ருயான்னப்ருயாத் ஸத்யம்ப்ரியம்
ப்ரியம் ச நாந்ருதம் ப்ருயாதேஷ: தர்ம: ஸநாதன:

உண்மையே பேசு; பிறருக்குத் தீமை செய்யும் உண்மையைப் பேசாதே; பிறருக்கு எது நன்மையோ அதையே பேசு; பிறரை இனிமைப்படுத்தப் பொய் பேசாதே. இதுவே தர்மம். 

[பொதுவாகவே கவிகள் ஒரு மஹா வாக்கியத்தை முடிக்கும்போதும்- அரிய உண்மையை உரைக்கும்போதும்,  “ஏஷா தர்ம ஸநாதன” (இதுவே தர்மம்) என்று  வலியுறுத்தி முடிப்பது வழக்கம்.]
  
23
அபி ஸ்வர்ணமயீ லங்கா ந மே ரோசதி லக்ஷ்மண  
ஜனனீ: ஜன்மபூமிஷ்ச்ச ஸ்வர்க்காதபி கரியஸீ

”லக்ஷ்மணா! பொன்னால் இழைத்த இந்த இலங்கை என்னை சலனப்படுத்தாது; என் தாயும், தாய்நாடும் சொர்க்கத்தை விட உய்ர்வானவை”

(சுமார் 6000 ஆண்டுகளுக்கு முன், ஒரு விஜயதஸமி நாளில், ராவணனை வென்ற பின் லக்ஷ்மணனிடம் ஸ்ரீராமன் சொன்னது. அதன்பின் விபீஷணன் பட்டம் சூட்டப்பட்டான்.) 

24
மரணான்தானி வைராணி நிவ்ருத்தம் ந: ப்ரயோஜனம்
கீயதாமஸ்ய சம்ஸ்க்காரோ மமாபேஷ்ய யதா தவ:

பகை மரணத்தோடு அழிந்தது. அவன் உனக்கெப்படியோ அப்படியே எனக்கு; கிரமப்படி தகனம் செய்வி.

(ராவணன் மாண்ட பின், அவனைத் தகனம் செய்யத் தயங்கிய விபீடணிடம் ஸ்ரீராமன் சொன்னது) 

25
காவ்யஷாஸ்த்ரவினோதேன காலோ கச்சதி தீமதாம்
வ்யஸனேன ச மூர்க்காணாம் நித்ரயா கலஹேன வா

கற்றவனின் காலம் காவியங்கள், சாத்திரங்களின் ஆராய்ச்சியில் பயனாகிறது. கல்லாதான் காலமோ கவலையிலும், உறக்கத்திலும், சச்சரவுகளிலும் கழிகிறது. 

26
தைலாத் ரக்ஷேத் ஜலாத் ரக்ஷேத் ரக்ஷேத் ஷிதில பந்தனாத்
மூர்க்க ஹஸ்த்தே ந தாதவ்யம் ஏவம் வததி புஸ்தகம்

புத்தகம் பேசுகிறது: “ தைலத்திடமிருந்தும், நீரிடமிருந்தும், மோசமான கட்டுமானத்திலிருந்தும் என்னைக் காப்பாற்றுங்கள்; இத்தனையையும் செய்த பின் ஒருபோதும் ஒரு மூடன் கையில் என்னை ஒப்படைக்காதீர்கள்”.

27
ச்ரோத்ரம் ச்ருதேநைவ ந குண்டலேந தாநேன பாணிர்ன து கங்கணேன
விபாதி காய: கருணாபராணாம் பரோபகாரைர்ன து சந்தனேன

காதுகள் கேட்பதற்கே அன்றிக் குண்டலங்களுக்கல்ல; கைகள் கொடுப்பதற்கே அன்றிக் கங்கணங்களுக்கல்ல; இந்த உடல் பிறர்க்கு உதவுவதற்கே அன்றி சந்தனப் பூச்சுக்கல்ல.

28
பாஷாஸு முக்யா மதுரா திவ்யா கீர்வாணபாரதி
தஸ்யாம் ஹி காவ்யம் மதுரம் தஸ்மாதபி ஸுபாஷிதம்

மொழிகளில் சிறந்தது இனிமையும் அழகும் பொருந்திய கடவுளின் மொழியான சமஸ்க்ருதம்; அதனாலேயே காவியங்களும், சுபாஷிதமும் இனிக்கின்றன.

29
உதாரஸ்ய த்ருணம் வித்தம் ஷூரஸ்ய மரணம் த்ருணம்
விரக்தஸ்ய த்ரணம் பார்யா நிஸ்ப்ருகஸ்ய த்ருணம் ஜஹத்

கொடையாளிக்குச் செல்வம் துச்சம்; வீரனுக்குச் சாவு துச்சம்; சுயநலமற்றோனுக்குக் குடும்பம் துச்சம்; பற்றற்றவனுக்கு உலகமே துச்சம்.

30
வித்வத்வம் ச ந்ருபத்வம் ச நைவ துல்யம் கதாசந
ஸ்வதேஷே பூஜ்யதே ராஜா வித்வான் சர்வத்ர பூஜ்யதே

கற்றறிவும், ஆளும் திறனும் துளியும் ஒப்பிடமுடியாதவை; அரசனுக்கு அவன் நாட்டில் மட்டுமே சிறப்பு; கற்றோர்க்குச் சென்றவிடமெல்லாம் சிறப்பு.

31
துர்ஜநேன ஸமம் ஸரவ்யம் ப்ரீதிம் சாபி ந கார்யேத்
உஷ்ணோ தஹதி சாங்கார: ஷீதக்ருஷ்ணாயதே கரம்

கரி சூடானால் கையைச் சுட்டுவிடும்; அணைந்து குளிர்ந்த பின் கையைக் கரியாக்கும். துர்மதி கொண்டவனோடு கொள்ளும் உறவும், நெருக்கமும் அப்படித்தான். 

32
த்ராக்ஷா ம்லானமுகீ ஜாதா ஷர்க்கரா சாஷ்மதாம் கதா
ஸுபாஷிதரஸஸ்யார்கே ஸுதா  பீதா திவம் கதா

சுபாஷிதச் சாற்றின் இனிமைக்கு முன்னால் திராட்சை வெட்கித் தலை குனியும்; சர்க்கரை கல்லாய் விடும்; அமிர்தமோ தோற்றுச் சொர்க்கத்துக்குத் திரும்பிவிடும். 

33
சிந்தனீயா ஹி விபதாம் ஆதாவேவ ப்ரதிகியா
ந கூபக்ரனன் யுக்தம் ப்ரதீப்தே வான்ஹினா க்ருஹே

வீடு தீப்பற்றிக் கொண்ட பின் நீருக்காகக் கிணறு தோண்டினாற் போலன்றி, ப்ரச்சினைகள் வருமுன் தீர்வுகளுக்குத் திட்டமிடுதல் வேண்டும். 

34
ஏகம் விஷரஸம் ஹந்தி ஷஸ்த்ரேணைகஷ்ச்ச வத்யதே
ஸராஷ்ட்ரம் ஸப்ரஜம் ஹந்தி ராஜானம் மந்ரவிஷ்லவ:

நஞ்சினால் ஒருவனுக்கு அழிவு; ஆயுதங்களால் பலருக்கு அழிவு; அரசனின் தவறான முடிவால் அவனோடு சேர்த்து மொத்த நாட்டுக்கே அழிவு.

35
ஆதித்யஸ்ய நமஸ்காரம் யே குர்வந்தி தினே தினே
ஜன்மாந்தரஸஹஸ்ரேஷு தாரித்ரியம் நோபஜாயதே

கதிரவனைத் தினந்தோறும் வணங்குபவனுக்கு ஒரு பிறவியிலும் வறுமை அண்டாது. 

(இதன் உட்பொருள்: தினமும் கதிரவனோடு எழுந்து, கதிரவன் மறையும் வரை உழைப்பவனை வறுமை எப்படி அண்டும்?)

36
ஜ்யேஷ்டத்வம் ஜன்மனா நைவ குணைர்ஜ்யேஷ்டத்வமுச்யதே
குணாத் குருத்வமாயாதி துக்தம் ததி க்ருதம் கமாத்

ஒருவன்  முதன்மை அடைவது பிறப்பால் அல்ல; அவன் குணம், இயல்புகளாலேயே - பால் தயிராகி நெய்யாவது போல .

37
உகமேன ஹி ஸித்யந்தி கார்யணி ந மனோரதை:
ந ஹி சுப்தஸ்ய ஸிம்ஹஸ்ய ப்ரவிஷந்தி முகே ம்ருகா:

எப்படி உறங்கும் சிங்கத்தின் வாயில் இரை தானாய்ச் சிக்குவதில்லையோ, அப்படி எண்ணத்தினால் மட்டும் செயல்கள் நிறைவேறி விடுவதில்லை.

38
ஸ்தானபஷ்டா: ந ஷோபதே தந்தா: கேஷா நகா நரா:
அதி விக்ஞாய மதிமான் ஸ்வஸ்தானம் ந பரித்யஜேத்

பற்களோ, சிகையோ, நகமோ அதனதன் இடத்தில் இல்லாது போனால் பார்க்கச் சகியாது; தங்களுக்குரிய இடத்தில் இல்லாது போனால் ஞானிகளும் அப்படித்தான். 

39
உதயே ஸவிதா ரக்தோ ரக்தஷாஸ்த்தமயே ததா
ஸமப்த்தௌ ச விபத்தௌ ச மஹதாமேகரூபதா

கதிரவன் உதிக்கையிலும் மறைகையிலும் எப்படியோ, அப்படியே
வாழ்கையிலும் வீழ்கையிலும் மாமனிதர்கள்.

40
ஷாந்திதுல்யம் தபோ நாஸ்தி தோஷான்ன பரமம் ஸுகம்
நாஸ்தி த்ருஷ்ணாபரோ வ்யாதிர்ன ச தர்மோ தயாபர:

அமைதியைப் போன்றொரு தவம் இல்லை; த்ருப்தியைப் போன்றொரு மகிழ்ச்சி இல்லை; ஆசையைப் போன்றொரு வியாதி இல்லை; கருணையைப் போல் ஒரு தர்மம் இல்லை.

4 கருத்துகள்:

G.M Balasubramaniam சொன்னது…


/புத்தகம் பேசுகிறது: “ தைலத்திடமிருந்தும், நீரிடமிருந்தும், மோசமான கட்டுமானத்திலிருந்தும் என்னைக் காப்பாற்றுங்கள்; இத்தனையையும் செய்த பின் ஒருபோதும் ஒரு மூடன் கையில் என்னை ஒப்படைக்காதீர்கள்”./ இந்த புஸ்தகம் என்னும் சொல்லே இந்த சுபாஷிதம் அண்மைக் காலத்தியது என்று எண்ண வைக்கிறது. இவற்றை பல காலங்களில் சொன்ன சுபாஷிதங்களின் தொகுப்பு எனலாமா?எக்காலத்தையதாய் இருந்தால் என்ன ஒவ்வொன்றும் அட்சர லட்சம் பெறும். சேகரித்தளிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய “ ஓ” போடுகிறேன் சுந்தர்ஜி.

சே. குமார் சொன்னது…

அழகாக தொகுத்தளிக்கீறிர்கள் அண்ணா...
தெரியாத சுபாஷிதம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பகிர்வு.

நிலாமகள் சொன்னது…

சேமித்துக் கொண்டேன். நன்றி ஜி.

chitra chitra சொன்னது…

Wonderful sir. No words to show my gratitude

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

உருப்படி

1980 அ.முத்துலிங்கம். அகம் விரும்புதே புறம் அகலிகை அகஸ்தியர் அங்கிரஸ ரிஷி அசோகமித்திரன்-82 அஞ்சலி அண்ணா அப்பா அபிராமப் பட்டர் அரசியல் அரவிந்தர். அழகியசிங்கர் அளசிங்கர் அற்புதம் அறிமுகம் அறிவிப்பு அறிவிப்பு. அனுபவங்கள் அனுபவங்கள். அஷ்டாவக்ர கீதை அக்ஷீப்யாம் தே ஸூக்தம் ஆத்மாநாம் ஆதிசங்கரர் ஆதிரா ஆன்ட்ரியா ஷுட்லர் ஆன்ம சாட்சாத்காரப் பிரகரணம் ஆன்மிகம் ஆனந்தவிகடன் ஆஸ்தான கோலாகலம் இசை இசைக்கவி ரமணன் இந்தியா இந்துமதம் இமயம் இரா.முருகன் இலங்கை உபநிஷத் உர்தூ உரை உலகநாதன் உலகநீதி எச்சரிக்கை எம்.ஜி.ஆர். எருமேலி எல்லீஸ் ஏசுதாஸ் ஐயாறப்பன் ஓவியக் கவிதைகள் ஓஷோ ஔவை ஃப்ரென்ச் க்ருஸ்து க்ரேஸி மோகன் க.நா.சு கட்டுரைகள் கடவுள் கடவுளைத் தேடி கடிதம் கதிர்பாரதி கதை கபாலீஸ்வரர் கமலாதாஸ் கருந்தேவகத்தி கல்கி கல்லறை கலை கலைஞன் காலம் கலை கலைஞன் காலம்- தொகுதி-2 கவிதைகள் கவிதைகள்-கணையாழி கழிப்பிடம் கற்பகாம்பாள் கஸல் காதம்பரி காமத்துப் பால் காமராஜ் காவ்ய கண்ட கணபதி முனிவர் காளமேகம் குழந்தைகளின் பாடல்கள் குறும்படம் கேதார்நாத் கொஞ்சம் கவிதை கொஞ்சம் தேநீர் கோபாலி சங்க இலக்கியம் சச்சிதானந்தன் சபரிமலை சமணத் துறவிகள் சமாதி சலீல் சௌத்ரி சாந்தானந்த பூரி சாபவிமோசனம் சார்லி சாப்ளின் சித்தர்கள் சித்ரா. சிலாசாசனம். சிவாஜி சிறுகதை சினிமா சீனக் கவிதைகள் சுபாஷிதம் செம்பை. செல்லம்மாள் பாரதி சேக்கிழார் சோட்டாணிக்கரா சோழநாடு சௌந்தரா கைலாசம் ஞானக் கதைகள் டி.எம்.எஸ். டி.வி.எஸ். தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர்க்கவிராயர் தத்தாத்ரேயர் தத்துவம் தத்துவம். தமிழ் தமிழ். தமிழ்க்கணிதம் தக்ஷிணாயனம் தாய்லாந்து தாலாட்டு தாவோ தியாகப் பிரம்மம் தியானம் திருச்சுழி திருவல்லிக்கேணி திருவையாறு தீபாவளி துகாராம் துறவியின் பாடல் தேர்தல் தேரையர் தேவி காலோத்தரம் தொன்மம் நகரம் நானூறு நல்வழி நவீன விருட்சம் நன்றி நாட்குறிப்பு நாடோடிக் கதைகள் நாடோடிப் பாடல்கள் நாய்கள் நாலடியார் நாவல் நாவல். நாஸதீய ஸூக்தம் நித்ய கர்ம விதி நிர்வாண ஷட்கம் நீதி சாஸ்த்ரம் நீதிவெண்பா நீந்தும் நதியைப் போல நேர்காணல் ப்ரகாஷ் ப்ரளயம். ப்ரார்த்தனை பஞ்சநதீஸ்வரர் கோயில் பட்டினத்தார் பண்டிட் ரவிஷங்கர் பதார்த்த குண சிந்தாமணி பதினெண்கீழ்க்கணக்கு பயணம் பரிசுத்த வேதாகமம் பல நேரங்களில் பல மனிதர்கள் பவானி அஷ்டகம் பன்.இறை பஜகோவிந்தம் பாண்டிச்சேரி பாரதி பாரதிதாசன் பாரதிமணி பாரதியார் பாவ்லோ கோயெலோ பிக்ஷு ஸுக்தம் புத்தக வெளியீடு புத்தகங்கள் புதிய ஏற்பாடு புராதனம் புறநானூறு பை ஜூயி பொக்கிஷம் பொது சுகாதாரம் பொருட்பால் பொருளாதாரம் போதனை போர்ச்சுக்கீஸ் மக்கள் சேவை மகாபாரதக் கதைகள் மத்தேயு மந்திர புஷ்பம் மயிலாப்பூர் மரணம் மருத்துவம் மலையாளம் மறுமலர்ச்சி மன்னிப்பு மனிதர்கள் மனு நீதிச் சோழன் மனுமுறை கண்ட வாசகம் மஹாபாரதம் மஹாபாரதம் -கும்பகோணம் பதிப்பு. மாதவ் ராமதாஸன் மாருதி ராவ் மிருகம் முல்லா மெய்யறம் மேல் விலாஸம் மொழிபெயர்ப்பு யஜுர் வேதம் யாக்ஞவல்க்யர். யாத்திரை யோக வசிஷ்டம் யோகி வேமனா ரசனை ரமண மகரிஷி ரமேஷ்கல்யாண் ரயில் ராபெர்ட் என்ரிகோ ராமக்ருஷ்ணாமடம் ராமதேவர் ராமாயணம் ரிக் வேதம் ரிக்வேதம் ரிஷிகபூர் ரிஷிகேஷ் ருசி ருசி- இசை ரெங்கப்பிள்ளை லா வோ த்ஸூ வ.உ.சி. வடலூர் வண்ணக்கதிர் வண்ணதாசன் வண்ணநிலவன் வரலாறு வல்வில் ஓரி வள்ளலார் வஜ்ரசூசிகா உபநிஷத் வாசிப்பு வானொலி விக்னேஷ்வரன் விஜயன் விபுலானந்த அடிகள் விருது விவேக சிந்தாமணி விவேகபோதினி விவேகானந்தர் விழா விழிப்பு விளம்பரம் வெ.சாமிநாதசர்மா வெண்பா வேதங்கள் வேதங்கள். ஜனகன் ஜான் ஓலஃப்ஸன் ஜேக்கப் ஜோக்ஸ் ஷரஃபோஜி மன்னர் ஸ்டெல்லா ப்ரூஸ் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீருத்ரம் ஸாம வேதம் ஸூக்தம் ஹர்த்வார் ஹரிகிருஷ்ணன் ஹாஸ்யம் ஹிந்து ஹோஜே ஷாத்தே An Occurence at Owl Creek Bridge Colombia Gabriel Garcia Marquez Like a Flowing River Magical Realism Paulo Coelho The Great Dictator