12.9.13

சுபாஷிதம் -14

261.
அபிகம்யக்ருதே தானம் த்ரேதாஸ்வாஹூயதீயதே
த்வாபரே யாசமானாய ஸேவயா தீயதே கலௌ
-பராசர ஸ்ம்ருதி 1-28

க்ருத யுகத்தில் கொடுப்பவன் யாசிப்பவனை அடைந்தும்,
த்ரேதா யுகத்தில் யாசிப்பவனை வரவழைத்தும், த்வாபரத்தில்
தன்னிடம் வந்து யாசிப்பவனுக்கும், கலியுகத்தில் செய்த சேவைக்கு
ஈடாகவும் தானம் செய்யப்படுகிறது.

262.
அபிகம்யோத்தமம் தானமாஹூயைவ து மத்யமம்
அதமம் யாசமானாய ஸேவாதானம் து நிஷ்பலம்
-பராசர ஸ்ம்ருதி 1-29

தானே அளிக்கும் தானம் உயர்ந்தது; யாசகனை வரவழைத்துக்
கொடுப்பது நடுத்தரமானது; தன்னிடம் வந்து யாசிப்பவனுக்குக்
கொடுத்தல் கீழானது; சேவைக்கு ஈடாய் தானமளிப்பது ஒரு பலனுமற்றது.

263.
ஜிதோ தர்மோ ஹ்யதர்மேண ஸத்யம் சைவாந்ருதேன ச
ஜிதாச்சோரைஸ்ச ராஜாந: ஸ்த்ரீபிஸ்ச புருஷா: கலௌ
ஸீதந்தி சாக்னிஹோத்ராணி குருபூஜா ப்ரணச்யதி
குமார்யாஸ்ச ப்ரஸூயந்தே தஸ்மின் கலியுகே ஸதா
-பராசர ஸ்ம்ருதி 1-30, 31.

கலியுகத்தில் அதர்மத்தால் தர்மமும், பொய்மையால் வாய்மையும் வெல்லப்படும். கள்வர்களால் அரசனும், பெண்களால் ஆண்களும் வெல்லப்படுவார்கள். வேள்விகள் குறையும்; குருவணக்கம் தேயும்; குமரிகள் தாயாவார்கள்; கலியுகத்தின் குணநலன்கள் இவ்வாறே அமையும்.

264.
ஸுக்ஷேத்ரே வாபயேத்பீஜம் ஸுபாத்ரே நிக்ஷிபேத் தனம்
ஸுக்ஷேத்ரே ச ஸுபாத்ரே ச ஹ்யுப்தம் தத்தம் ந நச்யதி
-பராசர ஸ்ம்ருதி 2-47

நல்ல பூமியில் விதை விதைக்கப்படட்டும்; பாத்திரம் அறிந்து தானம்
வழங்கப் படட்டும். நல்ல பூமியில் விதைக்கப்பட்டதும், பாத்திரமறிந்து
வழங்கப்பட்ட தானமும் வீணாவதில்லை.

265.
துக் மே ஸிம்ரன் ஸப் கரே ஸுக் மே கரே ந கோயே
ஜோ ஸுக் மே ஸிம்ரன் கரே தோ துக் கஹே கோ ஹோயே
-கபீர்

துன்பத்தில் உழல்கையில் ப்ரார்த்திப்பவர்கள் இன்பத்தில் திளைக்கையில்
துதிப்பதில்லை; இன்பத்திலும் ப்ரார்த்திக்கக் கற்றவனுக்குத் துன்பம் எங்கிருந்து வரும்?

266.
அகத் கஹாநீ ப்ரேம் கீ குச் கஹீ ந ஜாய்
கூங்கே கேரீ ஸர்க்கரா பைடே முஸ்க்காய்
-கபீர்

அன்பின் கதை சொல்ல மொழி ஏதுமில்லை. இனிப்பைச் சுவைத்த
ஊமையின் புன்னகையை மொழி பெயர்த்தல் கூடுமோ?

267.
கபீரா கர்வ் ந கீஜீயே ஊஞ்ச்சா தேக் ஆவாஸ்
கால் பரௌன் புங்யி லேட்னா ஊபர் ஜம்ஸி காஸ்
-கபீர்

கபீர் சொல்வதைக் கேள்: வானுயர்ந்த உன் மாளிகையைக் கண்டு
கர்வங் கொள்ளாதே; காலன் உன்னைக் கட்டாந்தரையில் படுக்கச்
செய்வான்; உன் மீது புல் முளைக்கும்.

268.
ஜ்யோன் நைனோம் மே புத்லீ த்யோன் மாலிக் கட் மாஹிம்
மூரக் லோக் ந ஜானஹின் பாஹிர் தூதன் ஜாஹின்
-கபீர்

கண்ணிற்குள் மணியாய் உள்ளுறைவான் இறைவன்;
அறியா மூடர் அவனை வெளியே தேடி அலைவார்.

269.
ஜப் தூ ஆயா ஜகத் மே லோக் ஹன்ஸே தூ ரோயே
ஐஸீ கர்னீ ந கரீ பாச்சே ஹன்ஸே ஸப் கோயே
-கபீர்

பிறக்கும்போது எல்லோரும் சிரிக்க நீ அழுதாய்;
நீ விடைபெறும்போதும் மீண்டும் எல்லோரும் சிரிக்காதிருக்கட்டும்.

270.
ந ப்ரஹ்ருஷ்யதி ஸன்மானே நாபமானே ச குப்யதி
ந க்ருத்த: பருஷம் ப்ரூயாத் ஸ வை ஸாதூத்தம: ஸ்ம்ருத:
-மனு ஸ்ம்ருதி

சன்மானத்தாலும் அவமானத்தாலும் நிலைகுலையாதவரும்,
சினமுற்ற போதும் பிறரைப் புண்படுத்தாதோருமே சான்றோர்.

271.
ஹர்ஷஸ்த்தான ஸஹஸ்ராணி பயஸ்த்தான சதானி ச
திவஸே திவஸே மூடம் ஆவிசந்தி ந பண்டிதம்

முட்டாளுக்கு தினந்தினம் மகிழ ஆயிரம் விஷயங்களும், அஞ்ச நூறு
விஷயங்களும் இருக்கும். நிலைபெற்றவனின் மனதுக்கோ இரு நிலைகளுமில்லை.

272.
தீர்க்கோ வை ஜாக்ரதோ ராத்ரி: தீர்க்க ச்ராந்தஸ்ய யோஜனம்
தீர்க்கோ பாலானாம் ஸம்ஸார: ஸத்தர்மம் அவிஜாநதாம்

உறங்காதவனுக்கு இரவு நீள்கிறது; களைத்தவனுக்கு அண்மையும் தொலைவாகிறது. தர்மநெறி உணராத சிறியோருக்கு வாழ்வு நீள்கிறது.

273.
த்யாயதோ விஷயாந் பும்ஸ: ஸங்கஸ்தேஷூபஜாயதே
ஸங்காத் ஸஞ்ஜாயதே காம: காமாத் க்ரோதோபிஜாயதே
-பகவத் கீதா - 2.62

புலன்களை ஈர்ப்பவை பற்றிச் சிந்திப்பவனுக்கு அவற்றில் பற்று உண்டாகிறது; பற்றிலிருந்து ஆசையும், ஆசையிலிருந்து சினமும் உருவாகின்றன.

274.
நாத்யந்த குணவத் கிஞ்சித் ந சாப்யத்யந்தநிர்குணம்
உபயம் ஸர்வகார்யேஷு த்ருச்யதே ஸாத்வஸாது வா

எந்த ஒரு செயலிலும் முழுமையாய் நன்மை, தீமையென்று எதுவுமில்லை.
எல்லாச் செயலிலும் நன்மையும், தீமையும் கலந்தே இருக்கும்.

275.
ஸுகமாபதிதம் ஸேவ்யம் துக்கமாபதிதம் ததா
சக்ரவத் பரிவர்த்தந்தே துக்கானி ச ஸுகானி ச
-மஹாபாரத்

இன்பத்தை நுகர்வது போலவே வாழ்வின் துன்பத்தையும் சமமாய் ஏற்கவேண்டும்; சக்கரத்தின் சுழற்சி போல இன்பமும் துன்பமும் மாற்றத்துக்குரியவை.

276.
உபாப்யாமேவ பக்ஷாப்யாம் சதா கே பக்ஷிணாம் கதி:
ததைவ ஞானகர்மப்யாம் ஜாயதே பரம் பதம்
-யோக வாசிஷ்டம்

வானில் இறக்கைகள் இரண்டின் உபாயத்தால் பறவைகளின் போக்கு
அமைவது போல, வீடுபேற்றை அடையும் வழி அறிவு மற்றும் செயல்
இரண்டாலும் அமைகிறது.

277.
ஏகேன அபி ஸுபுத்ரேண சிம்ஹீ ஸ்வபிதி நிர்பயம்
ஸஹ ஏவ தசபி: புத்ரை: பாரம் வஹதி கர்தபீ

ஒரு குட்டியை ஈன்ற பெண் சிங்கம் அச்சமின்றி உறங்கும். ஆனால்
பத்துக் குட்டிகளை ஈன்றாலும் தன் பாரத்தைத் தானே சுமக்கும் கழுதை.

278.
ஸுகம் சேதே ஸத்யவக்தா ஸுகம் சேதே மிதவ்யயீ
ஹிதபுக் மிதபுக் சைவ ததைவ விஜிதேந்த்ரிய:

உண்மையைப் பேசுபவனாலும், குறைவாய்ச் செலவழிப்பவனாலும்,
சத்தான உணவைக் குறைவாய் உண்பவனாலும், புலன்களை வென்றவனாலும் அமைதியாய்த் துயில முடியும்.

279.
தாதவ்யம் போக்தவ்யம் தனவிஷயே சஞ்சயோ ந கர்தவ்ய:
பச்யேஹ மதுகரீணாம் ஸஞ்சிதார்த்தம் ஹரந்த்யன்யே

செல்வம் கொடுக்கவோ அனுபவிக்கப்படவோ வேண்டுமேயன்றி
சேமித்து வைப்பது கூடாது; நெடுநாட்கள் தேனீக்களால் சேமிக்கப்படும்
தேன் பிறரால் அபகரிக்கப்படுகிறது.

280.
பஹ்வீமபி ஸம்ஹிதாம் பாஷமாண: ந தத்கரோ பவதி நர: ப்ரமத்த:
கோப இவ கா கணயன் பரேஷாம் ந பாக்யவான் ச்ராமண்யஸ்ய பவதி
-தம்மபதம்

ஏராளமான சாத்திரங்களைக் கற்றும் அதன்படி நில்லாது போனவன்,
இன்னொருவனின் மாடுகளை தினமும் எண்ணிப் பார்க்கும் மேய்ப்பவனுக்குச் சமமாவான்.

2 கருத்துகள்:

வை.கோபாலகிருஷ்ணன் சொன்னது…

அனைத்தும் அருமை. பகிர்வுக்கு நன்றிகள்.

//அன்பின் கதை சொல்ல மொழி ஏதுமில்லை.

இனிப்பைச் சுவைத்த ஊமையின் புன்னகையை மொழி பெயர்த்தல் கூடுமோ?//

;)))))

G.M Balasubramaniam சொன்னது…

அத்தனையும் சத்தான முத்துக்கள். இருப்பினும் கூடுதலாக ரசித்ததுசுபாஷிதம் எண்கள் 268.274.278&279.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

உருப்படி

1980 அ.முத்துலிங்கம். அகம் விரும்புதே புறம் அகலிகை அகஸ்தியர் அங்கிரஸ ரிஷி அசோகமித்திரன்-82 அஞ்சலி அண்ணா அப்பா அபிராமப் பட்டர் அரசியல் அரவிந்தர். அழகியசிங்கர் அளசிங்கர் அற்புதம் அறிமுகம் அறிவிப்பு அறிவிப்பு. அனுபவங்கள் அனுபவங்கள். அஷ்டாவக்ர கீதை அக்ஷீப்யாம் தே ஸூக்தம் ஆத்மாநாம் ஆதிசங்கரர் ஆதிரா ஆன்ட்ரியா ஷுட்லர் ஆன்ம சாட்சாத்காரப் பிரகரணம் ஆன்மிகம் ஆனந்தவிகடன் ஆஸ்தான கோலாகலம் இசை இசைக்கவி ரமணன் இந்தியா இந்துமதம் இமயம் இரா.முருகன் இலங்கை உபநிஷத் உர்தூ உரை உலகநாதன் உலகநீதி எச்சரிக்கை எம்.ஜி.ஆர். எருமேலி எல்லீஸ் ஏசுதாஸ் ஐயாறப்பன் ஓவியக் கவிதைகள் ஓஷோ ஔவை ஃப்ரென்ச் க்ருஸ்து க்ரேஸி மோகன் க.நா.சு கட்டுரைகள் கடவுள் கடவுளைத் தேடி கடிதம் கதிர்பாரதி கதை கபாலீஸ்வரர் கமலாதாஸ் கருந்தேவகத்தி கல்கி கல்லறை கலை கலைஞன் காலம் கலை கலைஞன் காலம்- தொகுதி-2 கவிதைகள் கவிதைகள்-கணையாழி கழிப்பிடம் கற்பகாம்பாள் கஸல் காதம்பரி காமத்துப் பால் காமராஜ் காவ்ய கண்ட கணபதி முனிவர் காளமேகம் குழந்தைகளின் பாடல்கள் குறும்படம் கேதார்நாத் கொஞ்சம் கவிதை கொஞ்சம் தேநீர் கோபாலி சங்க இலக்கியம் சச்சிதானந்தன் சபரிமலை சமணத் துறவிகள் சமாதி சலீல் சௌத்ரி சாந்தானந்த பூரி சாபவிமோசனம் சார்லி சாப்ளின் சித்தர்கள் சித்ரா. சிலாசாசனம். சிவாஜி சிறுகதை சினிமா சீனக் கவிதைகள் சுபாஷிதம் செம்பை. செல்லம்மாள் பாரதி சேக்கிழார் சோட்டாணிக்கரா சோழநாடு சௌந்தரா கைலாசம் ஞானக் கதைகள் டி.எம்.எஸ். டி.வி.எஸ். தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர்க்கவிராயர் தத்தாத்ரேயர் தத்துவம் தத்துவம். தமிழ் தமிழ். தமிழ்க்கணிதம் தக்ஷிணாயனம் தாய்லாந்து தாலாட்டு தாவோ தியாகப் பிரம்மம் தியானம் திருச்சுழி திருவல்லிக்கேணி திருவையாறு தீபாவளி துகாராம் துறவியின் பாடல் தேர்தல் தேரையர் தேவி காலோத்தரம் தொன்மம் நகரம் நானூறு நல்வழி நவீன விருட்சம் நன்றி நாட்குறிப்பு நாடோடிக் கதைகள் நாடோடிப் பாடல்கள் நாய்கள் நாலடியார் நாவல் நாவல். நாஸதீய ஸூக்தம் நித்ய கர்ம விதி நிர்வாண ஷட்கம் நீதி சாஸ்த்ரம் நீதிவெண்பா நீந்தும் நதியைப் போல நேர்காணல் ப்ரகாஷ் ப்ரளயம். ப்ரார்த்தனை பஞ்சநதீஸ்வரர் கோயில் பட்டினத்தார் பண்டிட் ரவிஷங்கர் பதார்த்த குண சிந்தாமணி பதினெண்கீழ்க்கணக்கு பயணம் பரிசுத்த வேதாகமம் பல நேரங்களில் பல மனிதர்கள் பவானி அஷ்டகம் பன்.இறை பஜகோவிந்தம் பாண்டிச்சேரி பாரதி பாரதிதாசன் பாரதிமணி பாரதியார் பாவ்லோ கோயெலோ பிக்ஷு ஸுக்தம் புத்தக வெளியீடு புத்தகங்கள் புதிய ஏற்பாடு புராதனம் புறநானூறு பை ஜூயி பொக்கிஷம் பொது சுகாதாரம் பொருட்பால் பொருளாதாரம் போதனை போர்ச்சுக்கீஸ் மக்கள் சேவை மகாபாரதக் கதைகள் மத்தேயு மந்திர புஷ்பம் மயிலாப்பூர் மரணம் மருத்துவம் மலையாளம் மறுமலர்ச்சி மன்னிப்பு மனிதர்கள் மனு நீதிச் சோழன் மனுமுறை கண்ட வாசகம் மஹாபாரதம் மஹாபாரதம் -கும்பகோணம் பதிப்பு. மாதவ் ராமதாஸன் மாருதி ராவ் மிருகம் முல்லா மெய்யறம் மேல் விலாஸம் மொழிபெயர்ப்பு யஜுர் வேதம் யாக்ஞவல்க்யர். யாத்திரை யோக வசிஷ்டம் யோகி வேமனா ரசனை ரமண மகரிஷி ரமேஷ்கல்யாண் ரயில் ராபெர்ட் என்ரிகோ ராமக்ருஷ்ணாமடம் ராமதேவர் ராமாயணம் ரிக் வேதம் ரிக்வேதம் ரிஷிகபூர் ரிஷிகேஷ் ருசி ருசி- இசை ரெங்கப்பிள்ளை லா வோ த்ஸூ வ.உ.சி. வடலூர் வண்ணக்கதிர் வண்ணதாசன் வண்ணநிலவன் வரலாறு வல்வில் ஓரி வள்ளலார் வஜ்ரசூசிகா உபநிஷத் வாசிப்பு வானொலி விக்னேஷ்வரன் விஜயன் விபுலானந்த அடிகள் விருது விவேக சிந்தாமணி விவேகபோதினி விவேகானந்தர் விழா விழிப்பு விளம்பரம் வெ.சாமிநாதசர்மா வெண்பா வேதங்கள் வேதங்கள். ஜனகன் ஜான் ஓலஃப்ஸன் ஜேக்கப் ஜோக்ஸ் ஷரஃபோஜி மன்னர் ஸ்டெல்லா ப்ரூஸ் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீருத்ரம் ஸாம வேதம் ஸூக்தம் ஹர்த்வார் ஹரிகிருஷ்ணன் ஹாஸ்யம் ஹிந்து ஹோஜே ஷாத்தே An Occurence at Owl Creek Bridge Colombia Gabriel Garcia Marquez Like a Flowing River Magical Realism Paulo Coelho The Great Dictator