ஸ்ரீ அரவிந்தரின் அமுத மொழிகள் - சுபாஷிதம் 17.


கைக்கெட்டும் தொலைவில் இருந்த ஸ்ரீ. அரவிந்தரை நான் உணர இத்தனை நாட்கள் கடந்திருக்கின்றன.

போன வருடத்தின் ஆவணி மாத மழைநாளின் மங்கலான ஒரு முழு இரவு என்னுள் முழு நிலவு உதயமாகக் காரணமாக இருந்தது.

அரவிந்தரைப் படிக்க ஆரம்பித்தேன். நள்ளிரவு கடந்த நிசப்தத்தில் அரவிந்தர் என் அருகே அமர்ந்திருப்பதாய் உணர்ந்தேன். மொழியின் துணையால் சில இடங்களையும், ஆன்மாவின் துணையால் பல இடங்களையும் நதியில் மிதக்கும் கட்டுமரமாய்க் கடந்து கொண்டிருந்தேன்.

நான் தேடிக்கொண்டிருந்த பல கேள்விகளை எந்த நிரூபணங்களின் உதவியுமின்றித் தகர்ந்தெறிந்து கொண்டிருந்தது அந்த ஞானியின் வார்த்தைகள்.

இதற்கு முன் அரவிந்தரின் நூல்களைப் படிக்காதோருக்கு “மேற்கின் அழிபாடுகளில் இருந்து - இந்தியாவின் மறுபிறப்பு” என்ற நூலைச் சிபாரிசு செய்கிறேன். [ஆங்கிலத்தில் “Out of the ruins of the West" - Sri Aurobindo Published by Mira Aditi, Mysore] 

இன்றைக்கு "On Thoughts and Aphorisms" நூலில் இருந்து சில சிந்தனைகள்: தமிழில் திரு. ஜெகந்நாத் சிறப்பாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். சில இடங்களில் சின்னச் சின்ன திருத்தங்களைச் செய்தேன். 

விவேகானந்தர்  விட்டுச் சென்ற இடத்திலிருந்து அரவிந்தர் தொடர்வதாகவே நான் உணர்கிறேன். பளிச்சென்ற அந்த மொழிகள் உங்களுக்காக - சுபாஷிதம் 17ல். 

###################################
321.
Late, I learned that when reason died thenWisdom was born; before that liberation, I had only knowledge.

பகுத்தறிவு இறக்கும்போதுதான் ஞானம் பிறக்கிறது என்பதை நான் தாமதித்துத்தான் புரிந்து கொண்டேன். அம் முக்திக்கு முன் நான் அறிவினை மட்டுமே பெற்று இருந்தேன்.

322.What men call knowledge is the reasoned acceptance of false appearances.Wisdom looks behind the veil and sees.

அறிவு பொய்த் தோற்றங்களை ஆய்ந்து, அனுமானித்து ஏற்கிறது. ஞானமோ திரைக்குப்பின் நோக்கி, காட்சியைப் பெறுகிறது. 

323.
Reason divides, fixes details and contrasts them; Wisdom unifies, marries contrasts in a single harmony.

பகுத்தறிவு பிரிக்கின்றது. விவரங்களை வரையறுத்து அவற்றிடையே வேற்றுமையை நிறுவுகின்றது. ஞானமோ ஒன்றுபடுத்துகின்றது. வேற்றுமைகளை ஒரே இசைவினுள் இணைக்கின்றது.

324.
The sign of dawning Knowledge is to feel that as yet I know little or nothing; and yet, if I could only know my knowledge, I already possess everything.

இதுவரை நான் அறிந்துள்ளது சிறிதளவே அல்லது அதுவுமில்லை என்று நான் உணர்வதே என்னுள் உதிக்கும் ஞானத்தின் அறிகுறியாகும்; எனினும், அந்தச் சிறிதளவையும் நான் மெய்யாகவே அறிவேன் எனில், நான் அனைத்தையும் ஏற்கெனவே உடையவனாக இருப்பேன்.

325.
A thought is an arrow shot at the truth; it can hit a point, but not cover the whole target. But the archer is too well satisfied with his success to ask anything farther.

எண்ணம் என்பது உண்மையை நோக்கி எய்யப்படும் ஓர் அம்பு. தன் இலக்கின்  புள்ளியை மட்டுமே அதனால் தொட இயலும்; முழு இலக்கையும் அதனால் அடைய இயலாது. ஆனால் எய்தவனோ தான் வெற்றி  பெற்று விட்டதாய்க் கருதி, இன்னுமென்ன வேண்டும் என்ற பெருந் திருப்தியுடன் இருக்கிறான்.

326.
They proved to me by convincing reasons that God did not exist, and I believed them. Afterwards I saw God, for He came and embraced me. And now which am I to believe, the reasonings of others or my own experience?

உறுதியூட்டும் சான்றுகள் காட்டிக் கடவுள் இல்லையென்று எனக்கு நிரூபித்தனர். நானும் அவர்களை நம்பினேன். பின் நான் கடவுளைக் கண்டேன். அவர் வந்தென்னை அரவணைத்தார். இப்போது எதை நான் நம்புவது? பிறரின் வாதங்களையா? என் அனுபவத்தையா?

327.
Distrust the man who has never failed and suffered; follow not his fortunes, fight not under his banner.

துன்பத்தையோ, தோல்வியையோ கண்டிராதவனை நம்பாதே. அவன் விதியைப் பின்பற்றாதே. அவன் கொடியின் கீழ்ப் போரிடாதே.

328.
There are times when action is unwise or impossible; then go into 'Tapasya' in some physical solitude or in the retreats of thy soul and await whatever divine word or manifestation.

சமயங்களில் செயலாற்றுவது இயலாததாக, செயலாற்றாமல் இருப்பது விவேகமாக இருக்கலாம்; அப்போது ஆன்மாவின் தவத்தில் ஆழ்ந்து விடு. தெய்வத்தின் சொல்லை எதிர் நோக்கியிரு.

329.
The mediaeval ascetics hated women and thought they were created by God for the temptation of monks. One may be allowed to think more nobly both of God and of woman.

இடைக்காலத் துறவிகள் பெண்களை வெறுத்தனர்; துறவிகளைச் சோதிப்பதற்கே கடவுள் பெண்களைப் படைத்தார் என நினைத்தனர்; கடவுளையும், பெண்களையும் பற்றிய கருத்து இதை விடக் கண்ணியமாக இருந்திருக்கலாம்.

330.
If when thou sittest alone, still and voiceless on the mountain-top, thou canst perceive the revolutions thou art conducting, then hast thou the divine vision and art freed from appearances.

நீ மலையுச்சியில் தனித்து அசைவற்று மௌனமாக அமர்ந்திருக்கும் அதே சமயத்தில், நீ வழி நடத்தும் புரட்சிகளை உன்னால் காண முடிந்தால், நீ தோற்றங்களிலிருந்து விடுபட்டவனாவாய்; தெய்வீகப் பார்வை பெற்றவனாவாய்.

331.
Three times God laughed at Shankara, first, when he returned to burn the corpse of his mother, again, when he commented on the Isha Upanishad and the third time when he stormed about India preaching inaction.

இறைவன் மும்முறை சங்கரைப் பார்த்து நகைத்தான்; முதலில் தன தாயின் சடலத்தை எரிக்க வீடு திரும்பிய போது; இரண்டாவதாக ஈசா உபநிடதத்திற்கு உரை எழுதியபோது; மூன்றாம் முறை செயலின்மையைக் கற்பிக்க பாரதம் முழுமையையும் புயலாய் வலம் வந்த போது.
    
332.
Someone was laying down that God must be this or that or He would not be God. But it seemed to me that I can only know what God is and I do not see how I can tell Him what He ought to be. For what is the standard by which we can judge Him? These judgments are the
follies of our egoism.

இறைவன் இப்படியிருக்க வேண்டும், அப்படியிருக்க வேண்டும்; இல்லையெனில் அவன் இறைவன் அல்லன் என்று எவரோ விதி விதித்தார். ஆனால் எனக்கோ, 'இறைவன் எத்தகையவன் என்பதைத்தான் என்னால் அறிய முடியும். அவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எவ்வாறு நான் அவனுக்குக் கூற முடியும்?' என்றுதான் தோன்றியது. இறைவனை நாம் மதிப்பிடக் கூடிய அளவைதான் ஏது? இம் மதிப்பீடுகள் எல்லாம் நம் அகங்காரத்தின் மடமைகளே.      

333.
Science talks and behaves as if it had conquered all knowledge. Wisdom, as she walks, hears her solitary tread echoing on the margin of immeasurable Oceans.

எல்லா அறிவையும் தான் வெற்றி கொண்டு விட்டதைப் போல் விஞ்ஞானம் பேசுகிறது; நடந்து கொள்கின்றது. தனித்துச் செல்லும் விவேகமோ, அளவற்ற ஞானக் கடல்களின் விளிம்புகளில் எதிரொலிக்கும் தன் காலடியோசையைக் கேட்டவாறே நடையிடுகின்றாள்.

334.
Governments, societies, kings, police, judges, institutions, churches, laws, customs, armies are temporary necessities imposed on us for a few groups of centuries because God has concealed His face from us. When it appears to us again in its truth and beauty, then in that
light they will vanish.

அரசுகள், சமூகங்கள், அரசர்கள், காவலர், நீதிபதிகள், நிறுவனங்கள், கோயில்கள், சட்டங்கள், மரபுகள், ராணுவப் படைகள், இவையெல்லாம் சில நூற்றாண்டுக் காலங்களுக்கு நம் மீது சுமத்தப்படும் தற்காலிகத் தேவைகளே. இறைவன் நம்மிடமிருந்து தன் முகத்தை மறைத்துக் கொண்டிருப்பதே இத் தேவைக்குக் காரணமாகும். அம்முகம் தன் எழிலிலும், மெய்ம்மையிலும் மீண்டும் நமக்குத் தெரியும் போது,  ஒளியில் இவையெல்லாம் மறைந்து போகும்.   

335.
Watch the too indignantly righteous. Before long you will find them committing or condoning the very offence which they have so fiercely censured.

தாம் ஒழுக்கசீலர் என்பதால் பிறர் மீது சீற்றமடையத் தமக்கு உரிமையுண்டு என்று கருதுவோரைக் கவனி. எந்தக் குற்றத்தைச் சீற்றத்துடன் கண்டனம் செய்தனரோ, அதே குற்றத்தைக் குறுகிய காலத்தினுள் அவர்களே செய்வதை அல்லது அனுமதிப்பதைக் காண்பாய்.

336.
When Wisdom comes, her first lesson is, “There is no such thing as knowledge; there are only aperçus of the Infinite Deity.”

ஞானம் நம்முள் அடியெடுத்து வைக்கும்போது அவள் அளிக்கும் முதற்பாடம் இதுவே- “ அறிவென்பது ஏதுமில்லை; வரம்பற்ற இறைவனைச் சுட்டிக்காட்டும் குறிப்புகள் மட்டுமே உண்டு”.

337.
I cannot give to the barbarous comfort and encumbered ostentation of European life the name of civilisation. Men who are not free in their souls and nobly rhythmical in their appointments are not civilised.

ஐரோப்பிய வாழ்வின் அநாகரிக சௌகரியங்களுக்கும் தளைப்படுத்தும் பகட்டுகளுக்கும் நாகரிகம் என்னும் பெயரைக் கொடுக்க என்னால் முடியாது. தம் அகத்தே சுதந்திரமாக இல்லாதோர், தம் செயல்களில் கண்ணியமான இசைவினைக் காணாதோர், நாகரிகமுடையவர் அல்லர்.

338.
The doctor aims a drug at a disease; sometimes it hits, sometimes misses. The misses are left out of account, the hits treasured up, reckoned and systematised into a science.

மருத்துவன் நோயைக் குணப்படுத்த ஒரு மருந்தைக் கொடுக்கிறான். சில சமயங்களில் பயன் கிட்டுகிறது. சில சமயங்களில் தவறுகிறது. தவறுதல்கள் கணக்கில் சேர்வதில்லை; குணமான தருணங்கள் போற்றிக் காக்கப்பட்டு, கணக்கிடப்பட்டு, ஒரு விஞ்ஞானமாக ஒழுங்கமைக்கப் படுகின்றன.

339.
Health protected by twenty thousand precautions is the gospel of the doctor; but it is not God’s evangel for the body, nor Nature’s.

இருபதாயிரம் முன்னெச்சரிக்கைகளால் காக்கப்படும் ஆரோக்கியமே நவீன மருத்துவன் நமக்களிக்கும் சாத்திரமாகும். ஆனால் நம் உடலைக் காக்கக் கடவுள் வழங்கியுள்ள சாத்திரம் இதுவன்று. இயற்கை வழங்கியுள்ள சாத்திரமும் இதுவன்று.

340.
To fear God really is to remove oneself to a distance from Him, but to fear Him in play gives an edge to utter delightfulness.

கடவுளுக்கு உண்மையாகவே அஞ்சுவது அவரிடமிருந்து நம்மைத் தொலைவு படுத்துகிறது. ஆனால் அவரிடம் விளையாட்டுத் தனத்துடன் அஞ்சுவது பரமானந்தத்துக்கு மேலும் சுவையூட்டுகிறது.

கருத்துகள்

vasan இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இவரின் இந்த வாக்குகளை அறிந்து தெளிய வேண்டுமெனில், ஒருவர் அந்த நிலைக்கு
தன்னை வருத்தி உயர்த்தி ஒரு நிலை கொண்டிருக்க வேண்டுமோ?
manichudar blogspot.com இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
தாம் ஒழுக்கசீலர் என்பதால் பிறர் மீது சீற்றமடையத் தமக்கு உரிமையுண்டு என்று கருதுவோரைக் கவனி. எந்தக் குற்றத்தைச் சீற்றத்துடன் கண்டனம் செய்தனரோ, அதே குற்றத்தைக் குறுகிய காலத்தினுள் அவர்களே செய்வதை அல்லது அனுமதிப்பதைக் காண்பாய்.

சுந்தர்ஜியின் கைகள் அள்ளிய நீரிலிருந்து என்மேல் விழுந்த . ஒரு துளி .
பெயரில்லா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வணக்கம்
இன்று தங்களின் தளம் வலைச்சரத்தில் அறிமுகமாகியுள்ளது வாழ்ததுக்கள் சென்று பார்வையிட இதோ முகவரி
http://blogintamil.blogspot.com/2013/12/blog-post_24.html

-நன்றி-
-அன்படன்-
-ரூபன்-
இராஜராஜேஸ்வரி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இறைவன் மும்முறை சங்கரைப் பார்த்து நகைத்தான்; முதலில் தன தாயின் சடலத்தை எரிக்க வீடு திரும்பிய போது; இரண்டாவதாக ஈசா உபநிடதத்திற்கு உரை எழுதியபோது; மூன்றாம் முறை செயலின்மையைக் கற்பிக்க பாரதம் முழுமையையும் புயலாய் வலம் வந்த போது.

இறைவனின் அர்த்தமுள்ள சிரிப்பு .

வலைச்சர அறிமுகத்துக்கு வாழ்த்துகள்..!

http://blogintamil.blogspot.in/2013/12/blog-post_24.html

பிரபலமான இடுகைகள்